Den tillitsvalgte

- Bryr seg om menneskerDet er viktig å være tillitsvalgt

Rollen til våre tillitsvalgte er i endring. Ikke bare skal man ivareta ansattes lønns- og arbeidsforhold lokalt, men det stilles også krav til at man deltar som ansattes representant i omstillinger, er en politisk aktør som markerer BFOs standpunkter og samtidig bidrar til å bygge omdømme.

Tillitsvalgtrollen har blitt viktigere enn noensinne og stiller krav til bredde i kompetanse. Det kreves dyktighet i forståelsen av rammebetingelser samt det lov- og avtaleverk som regulerer arbeidslivet og forhandlingsbestemmelser. Samtidig må man ha innsikt i menneskelige prosesser og relasjoner i forhold til arbeidsmiljø, organisering og endring. Forståelse av utvikling i arbeids- og samfunnsliv generelt samt innsikt i politiske prosesser og rammebetingelser vil også være sentralt.

Håndbok for tillitsvalgte

Denne finner du nederst på siden (krever innlogging). 

Hvorfor må vi ha utdanning av våre tillitsvalgte?

BFO-skolen sikrer og videreutvikler BFO som en stor og troverdig part i alle saker som berører forholdet mellom arbeidsgiver og medlemmene gjennom kontinuerlig utvikling av våre tillitsvalgte. Skolen sørger for at alle tillitsvalgte har den kunnskap, ferdighet og selvtillit som er nødvendig for å fremstå som anerkjente og respekterte representanter.

Hovedmålet for BFO er å tilby kurs som gjør oss bedre i stand til å ivareta medlemmene og ansatte i Forsvaret. Dette er brutt ned i fem mål for utdanningen:

 1. Tillitsvalgtutdanningen skal bidra til å styrke BFOs makt og innflytelse lokalt og sentralt.
 2. Tillitsvalgtutdanningen skal utvikle kunnskap og kompetanse slik at tillitsvalgte blir i stand til å ivareta medlemmenes interesser og rettigheter, både som enkeltmedlemmer og som en del av et fellesskap.
 3. Tillitsvalgtutdanningen skal brukes som verktøy i arbeidet med å videreutvikle organisasjonen i retning av en lærende og utviklingsorientert organisasjon.
 4. Tillitsvalgtutdanningen skal bidra til å styrke BFO på alle nivåer, og skape dialog om den militære profesjon og yrkesutøvelse.
 5. Tillitsvalgtutdanningen skal gi personlig utvikling og mestringstro – som leder og menneske.

Utdanningstilbudet er gjennomgående og tilpasset de ulike nivåene i tillitsvalgtfunksjonen. Dette omfatter følgende tilbud:

 • Gjennomgående tillitsvalgtutdanning
 • Topptillitsvalgtutdanning
 • Temakurs
 • Temaseminarer
 • Stipendordning

Gjennomgående tillitsvalgtutdanning

BFO-skolen gjennomfører hvert år et spesiallaget utdanningsprogram for våre medlemmer og tillitsvalgte, kalt gjennomgående tillitsvalgtutdanning. Programmet skal gi deg grunnleggende og generell kunnskap om sentrale forhold ved rollen som tillitsvalgt og BFO som organisasjon. Dette er verdifull kompetanse for deg i rollen som tillitsvalgt og som tilsatt i Forsvaret.
Den gjennomgående tillitsvalgtutdanningen gjennomføres normalt i løpet av to år og består av fire moduler;

 • Modul 0- BFO grunnkurs
 • Modul 1- Den lokale BFO’er
 • Modul 2- Lover og avtaler del 1
 • Modul 3- Lover og avtaler del 2
 • Modul 3- Forhandlingsteknikk

Grunnkurset er et lavterskelkurs for deg som vil vite mer om hva vi står for og kan tilby deg som medlem. Gjennom en tre timers økt gir vi deg kunnskap om BFO som organisasjon, våre verdier og målsetninger samt våre medlemstilbud. Dette gjennomføres lokalt etter initiativ fra lokalforeningen din eller BFOs tillitsvalgte.

Modul 1 er grunnsteinen for den resterende utdanning og skal normalt gjennomføres først. De andre modulene kan gjennomføres i tilfeldig rekkefølge.

Tillitsvalgte som gjennomfører alle moduler får utstedt et eget kompetansebevis og vil bli viktige bidragsytere i det lokale, regionale og sentrale tillitsvalgtarbeidet.

Våre kurs - gjennomgående tillitsvalgtutdanning

Videregående tillitsvalgtutdanning

Det er mye kunnskap som er «kjekt å kunne» som tillitsvalgt. Og så er det saker som du «må kunne». Den videregående utdanningen setter til dels fokus på begge deler, men dersom du ønsker å fremstå som glitrende ekspert som både fremstår som rådgiver, sparringspartner og krevende part for arbeidsgiver, vil BFO-skolens videregående utdanning passe deg helt perfekt. Kurstilbudet som gis til våre tillitsvalgte er i stadig utvikling og er tilpasset situasjonen i Forsvaret.

Våre kurs - videregående tillitsvalgtutdanning

Temakurs

Det finnes fagområder som er noe perifere for den enkelte tillitsvalgt kjernevirksomhet. Imidlertid vil nok alle oppleve å få spørsmål om så mangt. Derfor tilbyd BFO-skolen enkelte temakurs.

Våre temakurs

Kontaktpersoner

Jon Vestli
Kompetanseutvikler
953 65 907
Jon Vestli
Kompetanseutvikler
953 65 907