BFO-Pakken

Den råeste personforsikringspakken som finnes i det norske markedet. Skreddersydd for oss militære.Hvorfor ha BFO-pakken?

BFO-pakken som består av åtte unike elementer, er det nærmeste du kommer en kaskoforsikring på kroppen. Den dekker deg hjemme og ute, hele døgnet og i hele verden. Mange av dekningene inkluderer også samboer/barn. Krigsrisiko er inkludert for medlemmet som har tegnet forsikringen.

Over 80% av BFOs medlemmer har valgt å ha denne forsikringspakken. Dette er en svært gledelig og høy andel, tatt i betrakting at forsikringen er frivillig.

Fra 1. januar 2019 koster forsikringen 385 kroner pr. måned og trekkes over FP-konto.

BFO-pakken oppsumert

* Kan kjøpes i tillegg: 141 kroner for dødsfalldekning og 104 kroner for arbeidsuførhet, totalt 245 kroner pr. mnd. Totalpris for medlem og familiedekninger er 630 kroner pr. mnd. 

** Ønsker du slik dekning anbefaler vi at det kjøpes egen barneforsikring

*** Krigsrisikodekningen er 36 G uavhengig av sivil status

**** Ønsker du slik dekning anbefaler vi at det kjøres en egen forsikring via våre samarbeidspartnere

 

Vi gjør oppmerksom på at tabellen over er noe forenklet og at den ikke inneholder fullstendige vilkår.

Det er ingen unntak for ekstremsport, dvs. for eksempel kampsport, fallskjermhopping, kappritt, fjellklatring, rappellering og dykking ( uansett dybde) er dekket. Aktivitetene må dog ikke være i strid med norsk lov. 

 

Med krigsrisiko menes alle skader og dødsfall som direkte følge av krig og krigshandlinger. Gjelder hele døgnet i hele verden som en del av norske styrker/intopsbidrag. Eksempler på hendelser som er dekket er stridskontakt og veibomber. Andre hendelser, såkalt " sivil risiko " er selvsagt også dekket 24 timer i døgnet.

Les mer om de åtte elementene i BFO- pakken under

Dekninger