BFO-PAKKEN

Markedets beste personforsikring skreddersydd for militært personellHvorfor bør jeg ha BFO-pakken?

BFO-pakken består av åtte unike elementer og er det nærmeste du kommer en kaskoforsikring på kroppen. Den dekker deg hjemme og ute, hele døgnet og i hele verden. Flere av dekningene inkluderer også samboer/ektefelle/partner/barn. Krigsrisiko er inkludert for medlemmet som har tegnet forsikringen.

Over 80% av BFO sine medlemmer har valgt å ha denne forsikringspakken. 

Fra 1. januar 2020 koster forsikringen 405 kroner pr. måned.

Det er ingen unntak for ekstremsport, dvs. for eksempel kampsport, fallskjermhopping, kappritt, fjellklatring, rappellering og dykking ( uansett dybde) er dekket. Aktivitetene må dog ikke være i strid med norsk lov. 

Med krigsrisiko menes alle skader og dødsfall som direkte følge av krig og krigshandlinger. Gjelder hele døgnet i hele verden når du er på oppdrag for den norske stat. Eksempler på hendelser som er dekket er stridskontakt og veibomber. Andre hendelser, såkalt " sivil risiko " er selvsagt også dekket 24 timer i døgnet.

BFO-pakken oppsummert

Element Maks
dekning
Medlem* Ektefelle/
partner/samboer
Barn

1 - Dekning ved dødsfall

18 G Ja ** ***
2 - Dekning ved arbeidsuførhet 16 G Ja ** ***
3 - Kritisk sykdom 1 G Ja Nei***** Ja
4- Ulykkesforsikring - medisinsk invaliditet 67 G / 36 G**** Ja Ja Ja
5- Ulykkesforsikring - behandlingsutgifter 3.35 G / 1,8G Ja Ja Ja
6- Ulykke pluss - "break a leg" 100 000 Ja Ja Ja
7- ID tyveri 1 000 000 Ja Ja Ja
8- Advokatbistand 15 timer årlig Ja Ja Ja

* Medlemmet har krigsrisikodekning på alle elementene

** Kan kjøpes i tillegg. Les mer.

*** Ønsker du slik dekning anbefaler vi at det kjøpes egen barneforsikring. Vår samarbeidspartner If Skadeforsikring sin barneforsikring er kåret til best i test, og du får BFO rabatt.

**** Krigsrisikodekningen er 36 G uavhengig av sivil status.

***** Ønsker du slik dekning anbefaler vi at det kjøres en egen forsikring via våre samarbeidspartnere

Vi gjør oppmerksom på at tabellen over er noe forenklet og at den ikke inneholder fullstendige vilkår.

Må jeg ha BFO - pakken dersom jeg har forsikringspakken #under28?

Vi anbefaler alle tjenestegjørende som har forsikringspakken #under28 også å kjøpe BFO-pakken. BFO-pakken er en fullverdig personforsikring, med bedre vilkår og høyere utbetalingssummer enn i ulykkesforsikringselementet i #under28 pakken.

 

MELD SKADE

Dekninger