BFO-pakken

Markedets beste personforsikring skreddersydd for militært personell og deres familierHvorfor kjøpe denne forsikringen?

BFO-pakken består av åtte unike elementer og er det nærmeste du kommer en kaskoforsikring på kroppen. Flere av dekningene inkluderer også partner og barn. 

Over 80% av BFO sine medlemmer har valgt å ha denne forsikringspakken.  

BFO-pakken dekker deg hjemme og ute, hele døgnet og i hele verden. Krigsrisikodekning er inkludert for medlemmet som har tegnet forsikringen. 

Med krigsrisiko menes skader/dødsfall som direkte følger av krig og krigshandlinger, som en del av norske styrker i internasjonale operasjoner. Eksempler på hendelser som er dekket er stridskontakt og veibomber. Andre hendelser, såkalt "sivil risiko" er selvsagt også dekket 24 timer i døgnet. 

Det er ingen unntak for ekstremsport, eksempelvis: fallskjermhopping, kappritt, fjellklatring, rappellering og dykking (uansett dybde) er dekket. Dette gjelder medlem/parter/barn. Aktivitetene må ikke være i strid med norsk lov.  

BFO-pakken koster 439 kr/mnd og er forutsetning for å kunne kjøpe tilleggsforsikringene BFO Dødsfall tillegg, BFO Uførhet tillegg, BFO Uførerente og BFO Kritisk sykdom tillegg.

Helseerklæring

Ved innmelding i BFO anbefaler vi at du kjøper BFO-pakken. Da slipper du å sende inn helseerklæring. Takker du nei til BFO-pakken ved innmeldingstidspunkt, og senere ønsker denne, må du sende inn tilfredstillende helseerklæring. Fordelsmedlemmer må sende inn helseerklæring før de kan få BFO-pakken. 

Hvem gjelder BFO-pakken for?

BFO-pakken er en fullverdig personforsikring og dekker medlemmet som har kjøpt forsikringen. Pakken har også flere dekninger som inkluderer partner og barn. For å sikre at du har de dekningene du og din familie trenger, kan du nå skreddersy pakken og utvide de dekningene du ønsker med BFO tilleggsforsikringer; BFO Partner, BFO Barn, BFO Dødsfall tillegg, BFO Uførhet tillegg, BFO Uførerente tillegg og BFO Kritisk sykdom tillegg. Les mer om tilleggsforsikringene her

Dekninger i BFO-pakken

1 - Dødsfall

Dekning for partner kan kjøpes for 193 kr/mnd. For barn anbefales forsikringen BFO Barn.

2 - Arbeidsuførhet

Dekning dødsfall og uføre kan kjøpes for partner kan kjøpes for 316 kr/mnd. For barn anbefales forsikringen BFO Barn.

3 - Kritisk sykdom

Dekning for medlem og barn fra 1-21 år. Dekning for partner og utvidelse for medlem, kan kjøpes gjennom BFO Kritisk sykdom tillegg. For barn anbefales forsikringen BFO Barn. 

4 - Ulykke medisinsk invaliditet

Gjelder for medlem og partner ut året man fyller 65 år, samt barn til de fyller 21 år.

5 - Ulykke behandlingsutgifter

Gjelder for medlem og partner ut året man fyller 65 år, samt barn til de fyller 21 år.

6 - Ulykke pluss " Break a leg"

Gjelder for medlem og partner ut året man fyller 65 år, samt barn til de fyller 21 år.

7- ID Tyveri

Gjelder for medlem og partner ut året man fyller 65 år, samt barn til de fyller 21 år.

8 - Advokatbistand

Gjelder for medlem og partner ut året man fyller 65 år, samt barn med samme folkeregistrerte adresse til de fyller 21 år.

BFO-pakken oppsummert

Element Maks
dekning
Medlem Partner Barn 

 1 - Dekning ved dødsfall

 18G  Ja * **

 2 - Dekning ved arbeidsuførhet

 16G  Ja * **

 3 - Kritisk sykdom

 1G  Ja ***  Ja

 4 - Ulykkesforsikring - medisinsk invaliditet

 67G / 36G  Ja  Ja  Ja

 5 - Ulykkesforsikring - behandlingsutgifter

 3,35G / 1,8G  Ja  Ja  Ja

 6- Ulykke pluss 

 100 000  Ja  Ja  Ja

 7 - ID-tyveri

 1 000 000  Ja  Ja  Ja

 8 - Advokatbistand

 15 t. pr. år  Ja  Ja  Ja

* Vi anbefaler BFO Partner for dødsfall- og uføredekning av din partner
** Vi anbefaler BFO Barn
*** Partner kan også kjøpe BFO Kritisk sykdom tillegg

Pris: 439 kr/mnd

Jeg har BFO UNG forsikringspakke. Må jeg ha BFO-pakken i tillegg da?

Vi anbefaler alle tjenestegjørende å kjøpe BFO-pakken i tillegg til BFO UNG forsikringspakke.  

BFO-pakken er en fullverdig personforsikring, med langt bedre vilkår, flere elementer og høyere utbetalingssummer enn i ulykkesforsikringselementet i BFO UNG forsikringspakke. 

Bestilling

Ønsker du å bestille BFO-pakken og evt. andre tilleggsforsikringer, kan du ta kontakt med vårt eget forsikringskontor, BFO Forsikring.

Vårt team vil gi deg veiledning og råd og kan nåes på: 

Tlf: 23 10 02 20, tast 1. Mail: post@bfoforsikring.no.

MELD SKADE

Dekninger

Forsikringsbevis og forsikringsvilkår

Det tas forbehold om eventuelle feil på nettsiden. Beskrivelsen av de ulike forsikringene er ikke fullstendig i alle detaljer. Ved et skadeoppgjør er det forsikringsbevis, forsikringsvilkår og avtalene mellom Befalets Fellesorganisasjon og det aktuelle forsikringsselskap som sammen med skadetilfellet legges til grunn for vurderingen.

Kontakt

BFO Forsikring
Forsikringskontoret
231 00 220, tast 1
BFO Forsikring
Forsikringskontoret
231 00 220, tast 1