BFO-PAKKEN

Markedets beste personforsikring skreddersydd for militært personellHvorfor bør jeg ha BFO-pakken?

BFO-pakken som består av åtte unike elementer, er det nærmeste du kommer en kaskoforsikring på kroppen. Den dekker deg hjemme og ute, hele døgnet og i hele verden. Flere av dekningene inkluderer også samboer/barn. Krigsrisiko er inkludert for medlemmet som har tegnet forsikringen.

Over 80% av BFO sine medlemmer har valgt å ha denne forsikringspakken. 

Fra 1. januar 2019 koster forsikringen 385 kroner pr. måned og trekkes over FP-konto.

BFO-pakken oppsumert

* Kan kjøpes i tillegg: 141 kroner for dødsfalldekning og 104 kroner for arbeidsuførhet, totalt 245 kroner pr. mnd. Totalpris for medlem og familiedekninger er 630 kroner pr. mnd. 

** Ønsker du slik dekning anbefaler vi at det kjøpes egen barneforsikring

*** Krigsrisikodekningen er 36 G uavhengig av sivil status

**** Ønsker du slik dekning anbefaler vi at det kjøres en egen forsikring via våre samarbeidspartnere

 

Vi gjør oppmerksom på at tabellen over er noe forenklet og at den ikke inneholder fullstendige vilkår.

Det er ingen unntak for ekstremsport, dvs. for eksempel kampsport, fallskjermhopping, kappritt, fjellklatring, rappellering og dykking ( uansett dybde) er dekket. Aktivitetene må dog ikke være i strid med norsk lov. 

Med krigsrisiko menes alle skader og dødsfall som direkte følge av krig og krigshandlinger. Gjelder hele døgnet i hele verden som en del av norske styrker/intopsbidrag. Eksempler på hendelser som er dekket er stridskontakt og veibomber. Andre hendelser, såkalt " sivil risiko " er selvsagt også dekket 24 timer i døgnet.

Les mer om de åtte elementene i BFO- akken under

Må jeg ha BFO - pakken dersom jeg har forsikringspakken #under28?

Forsikringspakken #under28 er et tilbud for BFO sine medlemmer under 28 år eller medlemmer som tar utdannelse i Forsvaret (Kadetter, elever og 1. og 2. års lærlinger). Den består av BFO innbo-, BFO reise- og ulykkesforsikring. For medlemmer under utdannelse er #under28 gratis, mens for andre medlemmer under 28 år koster den 171 kr/mnd. 

Vi anbefaler alle som har forsikringspakken #under28 å kjøpe BFO-pakken som er en fullverdig personforsikring, med bedre vilkår og høyere utbetalingssummer enn i ulykkesforsikringen i #under28. 

 

Dekninger