BFO-Skolen

Tilbyr kurs til tillitsvalgte/medlemmer og mulighet til å søke BFO-Stipend



Søk stipend her - velg Ny Sak

BFO-stipendet 2021-2022

Ønsker du mer utdanning og kompetanse? BFO støtter våre medlemmers egenutvikling på mange måter, men den mest fleksible er gjennom BFO-Stipendet. Neste søknadsperiode er for studier høst 2021/ vår 2022. Søknadsportalen for i år er nå åpent. Søknadsfristen er 31.august hvert år.

Les mer her.

Kontaktpersoner BFO-Skolen

Jon Vestli
Kompetanseutvikler
953 65 907
Jon Vestli
Kompetanseutvikler
953 65 907