BFO-Skolen

Tilbyr kurs til tillitsvalgte/medlemmer og mulighet til å søke BFO-StipendSøk stipend her - velg Ny Sak

BFO-Stipend

Ønsker du mer utdanning og kompetanse? BFO støtter våre medlemmers egenutvikling på mange måter, men den mest fleksible er gjennom BFO-Stipendet. Neste søknadsperiode er for studier høst 2020/ vår 2021. Søknadsportalen åpner 1. juni 2020. Søknadsfristen er 31.august hvert år.

Kontaktpersoner BFO-Skolen

Jon Vestli
Kompetanseutvikler
953 65 907
Jon Vestli
Kompetanseutvikler
953 65 907