Midt-Norge

BFO region Midt-Norge er en velfungerende region med fokus på medlemmer i fylkene: Nordland, Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag, Møre og Romsdal samt Sogn og Fjordane.

Vi er engasjerte og ivaretar regionens og medlemmenes interesser i god dialog med andre tillitsvalgte, hovedstyret og BFOs ledelse.

Regionstyret BFO Midt-Norge består av representanter fra lokalforeningene i regionen. Hovedstyrerepresentanter og Hovedtillitsvalgte (HTV) som “sogner til” regionen blir også invitert i regionstyremøter. Det gjennomføres normalt 4 regionstyremøter i året, tentativt februar, mai, september og november. Alle medlemmer kan fremme saker til behandling i regionstyremøtene via sin lokalforening.

Regionstyremøtene nyttes til å oppdateres på pågående saker av viktighet for BFO, kompetansebygging, drift av regionen og nettverksbygging. Møtene er en arena for erfaringsutveksling, diskusjoner, samkjøring og sosial aktivitet.

Lokalforening Bodø organiserer medlemmene som tjenestegjør ved Bodø Hovedflystasjon og i Bodin leir, som er lokalisert i Bodø.

Lokalforening Reitan organiserer medlemmene som hovedsaklig tjenestegjør i tilknytning til FOH samt NAOC og fellesavdelinger, lokalisert et par mil øst for Bodø.

Lokalforening Drevjemoen organiserer medlemmene i tilknytning til HV-14, som er lokalisert på Drevjemoen ved Mosjøen i Nordland.

Lokalforening Værnes organiserer medlemmer som tjenestegjør i HV-12, fellesavdelinger og FLO-enheter i Nord-Trøndelag.

Lokalforening Luftkrigsskolen organiserer medlemmene ved Luftkrigsskolen, samt fellesavdelinger i Trondheimsområdet.

Lokalforening Ørland organiserer medlemmene ved Ørland Hovedflystasjon som ligger ved Brekstad i Sør-Trøndelag

Lokalforening Setnesmoen organiserer medlemmene i HV-11 som er lokalisert på Setnesmoen, ved Åndalsnes i Møte og Romsdal.