Midt-Norge

BFO region Midt-Norge har lokalforeninger i fylkene Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag samt Nordland.

BFO regionstyre Midt-Norge
består av representanter for lokalforeninger og kontaktledd i regionen. Det gjennomføres 4-5 regionstyremøter i året.

Lokalforening Setnesmoen
organiserer medlemmene i HV 11 som er lokalisert på Setnesmoen som ligger ved Åndalsnes i Møre og Romsdal.

Lokalforening Ørland
organiserer medlemmene ved Ørland hovedflystasjon som ligger på Brekstad i Sør-Trøndelag

Lokalforening Luftkrigsskolen
organiserer medlemmene ved Luftkrigsskolen, FLO Kuhaugen og Radarhode Gråkallen i Trondheim.

Lokalforening Værnes
organiserer medlemmer som tjenestegjør i HVUV, HV-12, fellesavdelinger på Værnes og FLO-enheter i Trondheimsområdet.

Lokalforening Drevjemoen
organiserer medlemmene i tilknytning til HV 14 som er lokalisert på Drevjamoen ved Mosjøen i Nordland.

Lokalforening Reitan
organiserer medlemmene som tjenestegjør i tilknytning til LDKN. LDKN er lokalisert et par mil øst for Bodø i Nordland.

Lokalforening Bodø
organiserer medlemmene som tjenestegjør ved Bodø hovedflystasjon og Bodin leir. Begge leirene er lokalisert rett ved Bodø i Nordland.