Medlemmer over hele verden!

Int ops avtalen
Denne kategorien tjenestegjør stort sett i Afghanistan, men vi har også personell i Afrika, Midt-Østen, Europa og USA som jobber under samme avtale.

Generelt er rotasjonene blitt kortere og kortere for denne type personell. Arbeidshverdagen er hektisk i utlandet og det kan være vanskelig å komme i kontakt med den enkelte under misjonene. Derfor prioriteres spesielt oppsetningsperioden, men også hjemkomst. Det er viktig å kunne gi informasjon, men også få informasjon om hvordan tjenesten var og hvordan vi eventuelt kan bedre hverdagen gjennom endringer i regelverket.

BFO forsøker å komme med informasjon på alle initialuker og oppsetninger. Her har det vært en utfordring å få informasjon fra arbeidsgiver og taletid, men dette har begynt å gå seg til. I tiden ute skal det legges til rette for organisasjonsvirksomhet og BFOs heltidstillitsvalgte, spesielt OTV utland, gir støtte gjennom å besvare spørsmål og løse saker som kommer inn.

NATO avtalen pluss attacheer
Personell på denne avtalen er mennesker som er ute i lengre tid og er mer stasjonære, selv om det er blitt vanligere å få avbrudd i tjenesten for å ta perioder i
Intops. Derfor satser BFO på å beholde en struktur av tillitsvalgte også ute. For å møte arbeidsgiver er den naturlige geografiske delingen slik Forsvarsstaben og NOSU har delt verden.
OTV Utland leder dette nettverket og har ledere/kontaktpersoner i hvert av følgende Hovedkvarter:
-  Brussel
-  Brunssum
-  Geilenkirchen
-  Northwood
-  Munster
-  Napoli
-  Norfolk
-  Northwood
-  Papa Ungarn
-  Ramstein
-  Shape

Norfolk ligger I USA og omfatter hele Nord - Amerika, herunder Canada, Washingthon, Texas, Alabama og Quantico
Northwood ligger i England og støtter personell som tjenestegjør på De britiske øyer.
Brussel har ansvaret for personellet som jobber i og ved HQ samt Glons
Ramstein ligger i Syd - Tyskland og har ansvaret for en rekke steder som blant annet Heidelberg, Luxemburg, Danmark og Øst Europa
Brunssum ligger sydøst i Nederland og har foruten HQ Geilenkirchen, Munster og ARRC i sin portefølje.
SHAPE ligger syd i Belgia og server personell ved de ulike HQene som er samlokalisert i Mons.

Kontakt OTV Utland dersom du har behov for å finne ut hvem som leder lokalforeningen på ditt tjenestested.