Viken

BFO region Viken - generelt

Viken er et historisk navn på området rundt Oslofjorden.

BFO region Viken har lokalforeninger i fylkene Akershus, Buskerud, Vestfold samt Østfold og er den største regionen målt i antall medlemmer.
Forsvarsdepartementet med underliggende etater har standkvarter i regionen, og alle forsvarsgrener og fellesinstitusjoner er representert.

BFO regionstyre Viken består av representanter for lokalforeningene i regionen og hovedstyremedlemmer tjenestegjørende i Vikens område. Det gjennomføres 4-5 regionstyremøter i året.

Lokalforening Akershus er regionens største målt i antall medlemmer og organiserer medlemmene som tjenestegjør på Akershus festning og nærliggende område.

Lokalforening Huseby er beliggende i Huseby leir og organiserer medlemmene som hovedsakelig tjenestegjør i Hans Majestet Kongens Garde.

Lokalforening Karljohansvern er regionens minste og organiserer medlemmene som tjenestegjør der.

Lokalforening Kjeller organiserer medlemmene som tjenestegjør i Forsvarets logistikkorganisasjon eller Forsvarets Forskningsinstitutt.

Lokalforening Kolsås organiserer medlemmene som hovedsakelig tjenestegjør i Forsvarets logistikkorganisasjon eller Nasjonal sikkerhetsmyndighet.

Lokalforening Kongsberg er beliggende på Heistadmoen og organiserer medlemmene som tjenestegjør i Telemark og Buskerud Heimevernsdistrikt 03.

Lokalforening Linderud organiserer medlemmene som hovedsakelig tjenestegjør ved Krigsskolen og Hærstaben.

Lokalforening Lutvann organiserer medlemmene som tjenestegjør i Oslo og Akershus Heimevernsdistrikt 02.

Lokalforening Mågerø ligger idyllisk til ved sjøen og organiserer medlemmene som tjenestegjør i 130 Luftving.

Lokalforening Rygge ligger inne på flybasen og organiserer medlemmene som tjenestegjør i Luftforsvaret, Oslofjord Heimevernsdistrikt 01 og Forsvarets logistikkorganisasjon.