Region Vest

I Rogaland finner du lokalforeningene på de tradisjonelle plassene i Vatneleiren, på Sola flystasjon, på Jåtta og på Madla.

Stavangerområdet har sterke militære tradisjoner, og dagens situasjon med store oljeinstallasjoner i området og utenfor kysten, er behovet vel så stort som tidligere for militær tilstedeværelse og aktivitet.

I Madlaleiren utdanner KNM Harald Haarfagre rekrutter til førstegangstjeneste i Luftforsvaret, Sjøforsvaret og til fellesinstitusjonene.

BFO Kjevik er lokalforeningen for de som tjenestegjør på Kjevik i Kristiansand.
BFO Stavanger er lokalforeningen for de som tjenestegjør i HV-08.
BFO Jåttå organiserer BFO-medlemmene som tjenestegjør ved JWC og FLO/IKT på Jåttå.
BFO Sola ivaretar medlemmenes interesser på Sola flystasjon.
BFO Madla er rekruttskolens egen lokalforening, og ivaretar alle avdelinger som tjenestegjør innenfor gjerdet

Lengst nord i regionen, ligger Bergensområdet med regionens eneste festningsverk, Bergenhus Festning, og Haakonsvern som de to synligste militære etablissementene.

Sjøforsvarets hovedbase Haakonsvern er stedet hvor de fleste DIF’ene i Bergensområdet er lokalisert.

Bergenhus er vertskap for den militære musikken på Vestlandet, Forsvarets regnskapsadministrasjon, HV-09 og selve kommandantskapet.

BFO Bergenhus organiserer BFO-medlemmene på HV-09, Forsvarets regnskapsadministrasjon, og Forsvarets musikk Vestlandet

BFO Haakonsvern håndterer BFO-medlemmene på Bergens beste vestkant.

I tillegg til de som tjenestegjør på Haakonsvern, finner du også Sjøkrigsskolen og ubåtbunkeren på Laksevåg.  Inne på Haakonsvern er FLO og Kysteskadren de største avdelingene, men du finner også Sjøforsvarets skoler, Sjøforsvarets Baser Haakonsvern og Sjøheimevernet innenfor gjerdene på marinebasen.

BFO-medlemmene ved Forsvarets øvrige fellesinstitusjoner i Bergensområdet er også medlemmer i BFO Haakonsvern.

Les BFO-Haakonsvern infobrosjyre her