BFO på Europaturne

Viseadmiralen ryddet plass i kalenderen når BFO kom på besøk til Brussel, og har mange lovord om viktigheten av fagforeningen. BFOs årlige rundreise i Europa blir satt stor pris på av medlemmene.

Venstre med eget forslag til ny LTP

På en pressekonferanse i dag, presenterte partiet Venstre sitt eget forslag til ny Langtidsplan for Forsvaret. De økonomiske rammene i Venstres forslag er lik Regjeringens forslag. Det betyr at NATOs 2% mål av BNP ikke er et fokus for Venstre.

 

Slik får du høyere lønn

Oppdatering 21. sept: Fristen for å levere lønnskrav elektronisk er nå ute, men du har fortsatt noen muligheter.  Les mer.

BFO og NOF trekker seg fra arbeidsgruppe

Arbeidsgivers anbefalinger i incentivprosjektet vil medføre redusert ståtid for militært personell.

Forsvarsministeren erklærer krig mot personellet

Sist torsdag ble BFO informert, i et møte med arbeidsgiver, at Forsvarsdepartementet har stoppet bruk av virkemidler for personell i Forsvaret ifm omstillingen, men det forelå ikke noe skriftlig.

Nyhet! BFO-helseforsikring

Nyheten BFO-helseforsikring kan kjøpes fra i dag! Mange medlemmer kan benytte tegningsvinduet nå i september og skaffe seg forsikringen uten å fylle ut helseerklæring.