BFO på Sessvollmoen

Vi har gjennomført BFO Grunnkurs for tillitsvalgte ved flere avdelinger på Sessvollmoen. Med dette stiller de nå enda bedre forberedt i sine svært viktige verv.

Samarbeidsgruppe Bodø og Ørlandet

Omstillingen i Luftforsvaret er i full gang, og mange av Luftforsvarets ansatte er direkte berørt. Selv om utfordringene er svært forskjellige, samarbeider BFOs lokalforeninger i Bodø og Ørlandet tett i den pågående prosessen.

 

BFO-grunnkurs på Madla

Mandag 9. februar ble det gjennomført et BFO grunnkurs for tillitsvalgte og BFO medlemmer på KNM Harald Hårfagre (Madla).

Ny militær ordning - Ørland først

Torsdag traff nestleder BFO Rune Rudberg Ørlandet hovedflystasjon som et rakettnedslag. Som første avdeling i Forsvaret fikk Ørlandet oppleve BFO temaseminar om «ny militær ordning». Et fullsatt Valhall fikk i løpet av tre timer ny kunnskap om bakgrunnen for og historien frem til der ordningen er i dag.

Livslang karriere - kun for noen få?

Takk for innsatsen i Norges tjeneste – du har mistet jobben!

BFO fikk både ris og ros etter vår forrige artikkel om ny militær ordning «Vinkelnatten kommer» – og for å gjøre det klart: Også denne artikkelen har til hensikt å sette viktige perspektiver på spissen. For personellet - De vi er til for.

På tur til Himalaya

BFO får mange henvendelser fra medlemmer som søker økonomisk støtte til forskjellige aktiviteter. I denne artikkelen kan du lese om Victoria som har vært i Himalaya.