Jorunn Berland gjenvalgt

BFO gratulerer Jorunn Berland som onsdag ble gjenvalgt som YS-leder. Erik Kollerud, leder i Delta og Hans-Erik Skjæggerud, leder i Parat, ble valgt som henholdsvis 1. og 2. nestleder. - Jeg grugleder meg til fire spennende år, sa en tydelig rørt Berland.

Rekordhøsten

Høstens elevrunder er avsluttet. Rekrutteringsansvarlig i BFO, kaptein Lars Andreas Irgens kan fortelle at årets elevrunder har gitt særdeles gode resultater.

 

Nytt profesjonsforbund?

Befalets Fellesorganisasjon har henvendt seg til Norges Offisersforbund i forbindelse med deres kommende landsmøte, der BFO tar initiativ til å danne et nytt militært profesjonsforbund.

Forsvarsbudsjettet 2015 og veien videre.

BFO er fortsatt bekymret og mener at budsjettutviklingen ikke er bærekraftig, og selv med noen mindre økninger, er en rekke deler av Forsvaret nå så utsatt at kutt og reduksjoner må finne sted. Les BFOs kommentar til budsjettet her

Økt reaksjonsevne - politisk gjennomslag!

At Forsvarsdepartementet nå finansierer en raskere reaksjonstid på våre Bell 412 helikoptre, er gode nyheter for det norske samfunnet, og ikke minst det berørte personellet i Forsvaret.

Milliard-bekymringer

Kampflyprosjektet skrider frem og BFO blir stadig mer bekymret for Forsvarets økonomi og forsvarsbudsjettet.