Enighet i ATF-forhandlingene

Krevende, men gode forhandlinger er sluttført med det resultat at 8 tilleggsmillioner er avsatt til øving helg, tillegg for nasjonale PE-stillinger, adjutanter ved Slottet og kompensasjonsavtalen.

Velfortjente medaljer til personellet i TEF NORTAD

Norge bidrar med en Hercules i FN-operasjonen i Mali. Dette er personellet som på rekordtid har bygd opp infrastrukturen og fasilitetene til det norske bidraget.

 

BFO styrker Luftforsvaret i omstillingen

Jan Tore Garseg har takket ja til vervet som BFO sin omstillingstillitsvalgt i Luftforsvaret.

Særaldersgrensen i Forsvaret

BFO og NOF har sammen reagert på at Departementet har sendt ut en spørreundersøkelse om Særaldersgrensen i Forsvaret. BFO har hatt et møte med Forsvarsdepartementet, og i etterkant sendt ut en orientering til sine medlemmer.Les Departementets forklaring..

Offisersbladet kommer!

Ny utgave på vei i posten til deg. Visste du at Offisersbladet blir drevet etter redaktørplakaten? Redaktøren tar dette opp i sin leder.

Ulik kompensasjon - helt uakseptabelt

BFO sine medlemmer ved Joint Warfare Center Stavanger reagerer på forskjellsbehandlingen. Her svikter Forsvaret, og det forsurer arbeidsmiljøet sier BFOs tillitsvalgte.