Kampen om kadettilværelsen

Nye fysiske opptakskrav prøves ut for første gang under opptaket til Krigsskolene.

Tildeles Krigskorset med sverd

I statsråd 4. april er ni soldater tildelt dekorasjoner for sin innsats i Bosnia-Hercegovina og Afghanistan. Dette er en flott anerkjennelse av den innsatsen våre soldater har gjort og gjør ute

 

BFO-gjennomslag i feriesaken

I feriesaken har vi, med støtte fra Ombudsmannen for Forsvaret, fått 100% medhold i vår tolkning av saken. Det er gledelig å se at også LO og Regjeringsadvokaten nå er enige med BFO. Les oppdateringer i saken!

BFO i Høyesterett

BFO har denne uken vært i Høyesterett i forbindelse med den såkalte «Strandman-saken»

Lønnsutviklingen i Forsvaret er dårligere enn for øvrige statsansatte!

Uholdbart at de statsansatte sakker akterut nok en gang! Dette sier YS Stat i en pressemelding om tallene fra Teknisk Beregningsutvalg, før årets lønnsoppgjør.

Styremøte i Region Vest

På Kjevik har BFO Region Vest denne uken gjennomført styremøte. I to dager har styret diskutert mange saker, der kongress har stått i sentrum.