Trang fødsel for ny militær ordning

Resolusjon fra BFOs 1. ekstraordinære kongress: Befalets Fellesorganisasjon (BFO) ønsker ny militær ordning, som gir Forsvaret mulighet til å samle alle ansatte under ett lov- og avtaleverk, velkommen.

BFOs Hederspris til Bjørn Antonsen!

BFOs Hederspris utdeles den som har opptrådt, handlet og utvist et engasjement av en slik art at det er å betrakte som fremragende.

 

BFOs 1. ekstraordinære kongress er godt i gang

Den ekstraordinære kongressen avholdes på Clarion Oslo Airport Hotell Gardermoen, og skal ta stilling til om BFO ved en vedtekstsendring nå skal organisere hele OR-korpset.

Hvorfor nedprioriterer Forsvarssjefen personellet som tar den største risikoen?

Organisasjonene er skuffet over at vi ikke fikk fullt medhold i Statens lønnsutvalg (SLU) om en fast reguleringsmekanisme i Kompensasjonsavtalen.

Bli med oss på kurs

- En flott mulighet for gratis kompetanseheving blant våre tillitsvalgte og medlemmer, sier kompetanseutvikler Jon Vestli.

Nå skal alle få enkeltrom

Nye kvarterbestemmelser er forhandlet frem mellom partene. Les mer.