Forsvaret og reaksjonsevne

Midt under landskampen mellom Tsjekkia - Norge kom det utsagn rundt Forsvarets manglende reaksjonsevne fra utenriks- og forsvarskomiteen. BFO mener dette ikke kan stå uimotsagt.

Likestillingsprisen 2016

BFO og Offisersbladet deltok på årets likestillingskonferanse, der Geirhild Snildal Engen mottok likestillingsprisen.

 

Langtidsplanen – Sorg og glede!

Endelig ble de ferdige med forhandlingene. Denne dagen vil bli husket som en sorgens dag for mange berørte, men også en gledens dag for andre. En lang prosess går nå fram til vedtak i Stortinget, men det er nå jobben begynner!

Til politisk ledelse og beslutningstagere!

- Som medlem av Utenriks og forsvarskomiteen mottar du dette brevet, fra bekymrede offiserer i Sjøforsvaret….
Slik starter brevet som er sendt til Utenriks- og forsvarskomiteens medlemmer fra alle skipssjefer på Norges korvetter.

Krigsskolekadettene leverte på innovasjonsdagen

BFO fikk bivåne et imponerende stykke arrangementskunst når kadettene selv tok regien på timeplanen.

30 år i tjeneste for BFOs medlemmer

Ingen spøk å holde styr på BFOs mange medlemmer opp gjennom årene. Les mer om Mona, som i 30 år har voktet vårt gull - medlemsdatabasen.