Forbedret reiseforsikring

Gode nyheter for deg som har BFOs kollektive reiseforsikring levert av Europeiske! Les videre for å se de nye dekningene.

Historisk opprop blant forsvarsorganisasjoner

Er Forsvaret robust nok til å fremstå troverdig når faren truer?

 

Veteraner fra UNPROFOR Bosnia-Hercegovina i 1994, ble i dag tildelt Forsvarets Innsatsmedalje

Under en flott seremoni i Fanehallen på Akershus festning, mottok personellet fra sanitetstroppen UNPROFOR 1994, sine innsatsmedaljer fordi de med fare for eget liv i april 1994, reddet ut 285 pasienter og 21 pårørende fra et utbombet sykehus i Gorazde, under stadig beskytning fra stridsvogner og bombekaster-ild.

FMR: For eller imot?

Den senere tid er det kommet frem rykter om at BFO støtter FMR. Dette er rykter uttalt av personer som ikke kan ha nødvendig kjennskap til prosessene som pågår.

BFOs tillitsvalgte orienteres om aktuelle saker

BFO samlet den 26. og 27. oktober sine HTVer, ATVer og FRITVer for å orientere/diskutere blant annet Ny Militær Ordning, Fagmilitært Råd og Hovedtariffoppgjøret.

BFO møtte Forsvarssjefen, Forsvarsministeren og Statsministeren i Stavanger!

Nestleder BFO Rune Rudberg og Offisersbladet var til stede helgen 9-12. oktober, når NATOs parlamentarikerforsamling (NATO PA) gjennomførte sin halvårlige samling.