Utdanning på ville veier

Jeg er en ultrakonservativ og bakstreversk tillitsvalgt som er svært kritisk til alle endringer - ALLE endringer!

Oppdatering lokal lønn

Enighet om felles retningslinjer og fordeling av årets midler til lokale lønnsforhandlinger.

 

Mye ord og lite innhold

Statsbudsjettet: Dette er utfordringene Forsvaret nå står ovenfor:

Vil du bli BFOs HTV i Heimevernet?

Vervet som Hovedtillitsvalgt i HV blir ledig fra 1. desember 2016. Meld din interesse nå!

BFO på Europaturne

Viseadmiralen ryddet plass i kalenderen når BFO kom på besøk til Brussel, og har mange lovord om viktigheten av fagforeningen. BFOs årlige rundreise i Europa blir satt stor pris på av medlemmene.

Venstre med eget forslag til ny LTP

På en pressekonferanse i dag, presenterte partiet Venstre sitt eget forslag til ny Langtidsplan for Forsvaret. De økonomiske rammene i Venstres forslag er lik Regjeringens forslag. Det betyr at NATOs 2% mål av BNP ikke er et fokus for Venstre.