BFO om Langtidsplanen

De siste dagers lekkasjer til media om Langtidsplanen har skapt mye oppmerksomhet. Om bare noe av innholdet i lekkasjene er korrekte så vil det medføre store omveltninger for våre medlemmer og deres familier.

Enighet om ny «NATO-avtale»

Etter krevende forhandlinger har partene kommet til enighet om ny Særavtale om økonomiske vilkår for personell som tjenestegjør ved stasjoner,
NATO-staber og andre enheter i utlandet (NATO-avtalen)

 

Et sikkerhetspolitisk skjebnevalg?

Gikk du glipp av debatten «Et sikkerhetspolitisk skjebnevalg?» på Litteraturhuset i Oslo 19. April? Nå er den tilgjengelig i opptak.

Skoletillegget - nytt krav fra organisasjonene

BFO, NOF og KOL har fremsendt skriv til FST er vi krever at oppsigelsen av særavtalen må kjennes ugyldig.

Vil du jobbe i BFO?

BFO søker etter forhandlingsleder til Oslokontoret, samt ny hovedtillitsvalgt for Luftforsvaret. Meld din interesse nå.

Aldri mer 9. april

Denne visjonen, kampropet, slagordet. Visjonen som ble etablert etter 2. verdenskrig som en påminnelse for alle oss etterfølgere.