Vervede - Åremålskontrakter

BFO har tidligere etterspurt en løsning på saken gjennom kontaktforum i Forsvarsdepartementet og ser meget positivt på at det nå foreligger en løsning.

Nå er det opp til politikerne!

Forsvarssjefen er enig med BFO og holdt i går en ærlig tale i Oslo Militære Samfund. En ærlig tale av etatsjefen som påpeker hvilke utfordringer han har for å ivareta sikkerheten til kongeriket Norge. Dette har BFO påpekt i en årrekke, og sist gjennom utarbeidelse av vårt Temahefte om Forsvarets økonomi.

 

BFO i arbeidsretten - Mindretallet støtter BFO

Den 18. desember 2014 ble det avsagt dom i arbeidsretten i tvisten om forståelsen av Arbeidstidsavtalen (ATF) i Forsvaret, herunder programmering av øvelser på time- og døgnbasis.

Vinkelnatten kommer

Ja løytnant, det er deg vi tenker på!
01.januar 2016 kan du få ny grad og nye distinksjoner av Forsvaret.

Kurstilbud 2015

BFO-skolen tar sats inn i det nye året. I denne artikkelen kan du lese mer om de mange spenstige kursmulighetene du som medlem har gjennom vår egen utdanningsinstitusjon - BFO-skolen.

BFOs julegave til et veldedig formål

I stedet for å sende julekort til alle samarbeidspartnere har BFO en lang tradisjon med å gi et pengebeløp til et veldedig formål.