Tviler du på hva du skal?

Det er ikke alle som velger å fortsette i Forsvaret, og noen lurer på om de kan ha behov for faglig påfyll. For de av våre medlemmer som ikke helt vet hva de skal gjøre, kan BFO muligens gi deg noen tanker på veien. 15. April er en «gylden dato» - søknadsfrist for samordnet opptak til høyere utdannelse. Og dette er ikke lenge til!

Kampen om kadettilværelsen

Nye fysiske opptakskrav prøves ut for første gang under opptaket til Krigsskolene.

 

Tildeles Krigskorset med sverd

I statsråd 4. april er ni soldater tildelt dekorasjoner for sin innsats i Bosnia-Hercegovina og Afghanistan. Dette er en flott anerkjennelse av den innsatsen våre soldater har gjort og gjør ute

BFO-gjennomslag i feriesaken

I feriesaken har vi, med støtte fra Ombudsmannen for Forsvaret, fått 100% medhold i vår tolkning av saken. Det er gledelig å se at også LO og Regjeringsadvokaten nå er enige med BFO. Les oppdateringer i saken!

BFO i Høyesterett

BFO har denne uken vært i Høyesterett i forbindelse med den såkalte «Strandman-saken»

Lønnsutviklingen i Forsvaret er dårligere enn for øvrige statsansatte!

Uholdbart at de statsansatte sakker akterut nok en gang! Dette sier YS Stat i en pressemelding om tallene fra Teknisk Beregningsutvalg, før årets lønnsoppgjør.